Still working to recover. Please don't edit quite yet.

گزاره (در منطق)

From Anarchopedia
Revision as of 13:40, 19 December 2010 by پاد (Talk | contribs) (صفحهٔ جدید: به انگلیسی: '''Proposition''' گزاره، جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که در...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

به انگلیسی: Proposition

گزاره، جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد. بنابراین جملات امری، پرسشی و عاطفی نمی‌توانند به عنوان یک گزاره در نظر گرفته شوند، همچنین همهٔ جملات خبری نیز گزاره نیستند.برای نمونه، جملهٔ «۲۳ عددی اول است» یا «۰>۹۹۹» هر دو جمله‌های خبری هستند که گزاره نیز می‌باشند، ولی اینکه «فردوسی بهترین شاعر ایران است» هرچند که جمله‌ای خبری ست، ولی نمی‌توان آن را یک گزاره دانست، چرا که درستی یا نادرستی آن بر ما روشن نیست(سلیقه‌ایست). همچنین جملات امری، پرسشی و عاطفی را هم نمی‌توان گزاره دانست، چون بررسی درستی یا نادرستی آن‌ها بی‌معنی ست.[1]

گزاره‌های درست را با «د» یا «۱» یا "T" نشان می‌دهیم و گزاره‌های نادرست را با «ن» یا «۰» یا "F" نشان می‌دهیم. به این حالت‌ها، حالت‌های منطقی یا امکان‌های منطقی گویند. درستی یا نادرستی یک گزاره را ارزش آن گزاره گویند.[1]

از یک منظر گزاره ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود[2]:

  • گزاره ی کلی: مثال: «همه انسان‌ها، اجتماعی هستند»
  • گزاره های جزئی: مثال: «بهروز، انسان است»پانویس

  1. 1.0 1.1 ویکی پدیای فارسی
  2. دو منطق – اثر امیرحسین آریان پور – نشر احیا - 1357


جستارهای وابسته