Still working to recover. Please don't edit quite yet.

زن‌ستیزی

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

زن‌ستیزی Template:انگلیسی نوعی پدیده اجتماعی است که در آن زنان مورد تبعیض و یا تنفر واقع گردیده، و یا غیر قابل اعتماد دانسته می‌شوند.[1]

یکی از مسائل مهمی که از دلایل زن‌ستیزی شناخته می‌شود، اختلاف طبقاتی است. عموما زنان طبقات بالا از طرف طبقات پایین مورد نفرت هستند. همچنین بیشتر تجاوزها و آزارهای جنسی توسط طبقات پایین اجتماع بر روی طبقات پایین اجتماع انجام می‌شود.

منابع[edit]

  1. misogyny definition | Dictionary.com